Odpowiedzi

2009-11-18T15:02:13+01:00
Wiązki przewodzące, wiązki sitowo-naczyniowe, wiązki łykodrzewne, pasma tkanki przewodzącej złożone z reguły z części sitowej zwanej łykiem i części naczyniowej zwanej drewnem.


o oto twoje milego pisania
47 3 47
2009-11-18T16:33:07+01:00
WIĄZKA PRZEWODZĄCA
komórki tkanek przewodzących ciągnące się nieprzerwanymi pasmami od korzenia do łodygi i do liści. Najczęściej wiązki przewodzące są zbudowane z części sitowej (łyko), które przewodzi z liści do korzenia asymilaty, i z części naczyniowej (drewno), która transportuje wodę i sole mineralne od korzenia do liści. Ze względu na układ tych dwóch elementów wyróżnia się trzy rodzaje wiązek. Wiązka promienista (radialna) składa się z kilku pasm łyka i drewna ułożonych na przemian. Występuje w budowie pierwotnej korzenia. Wiązka koncentryczna zawiera wewnątrz elementy drewna otoczone pierścieniem łyka. Występuje w budowie wtórnej korzenia i łodygi. Wiązka kolateralna zbudowana jest z jednego pasma łyka i drewna, obydwa elementy przylegają do siebie. Pomiędzy łykiem i drewnem może występować warstwa kambium, wtedy jest to wiązka kolateralna otwarta. Występuje u roślin, które wykazują przyrost na grubość, np. nagonasienne, dwuliścienne. Jeśli na terenie wiązki nie ma kambium, to jest to wiązka kolateralna zamknięta. Występuje u roślin nie przyrastających na grubość - jednoliścienne.


25 3 25