Odpowiedzi

2009-11-19T12:39:16+01:00
Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = -x² + 4x + 1 w przedziale <1;3>
xw=-b/2a
xw=-4/-2=2∈<1,3>
f(1) = -1² + 4*1 + 1=4
f(3) = -3² + 4*3+ 1=-9+12+1=4
f(2) = -2² + 4*2 + 1=-4+8+1=5

dla x=1 oraz dla x=3 ma najmniejszą wartość y=4
dla x=2 ma największą wartość y=5