1. Dany jest prostokat o bokach a i b.Pole tego prostokata jest równe 24 cm².Dwa równoległe boki tego prostokata zwiększono o 8 cm i otrzymano prostokat o bokach a+8 i b. Pole prostokata zwiększyło się o 64 cm². Wyznacz długości boków a i b.

2

Odpowiedzi

2009-11-18T15:05:25+01:00
Ab = 24
(a + 8)b = 24 + 64 = 88

ab = 24
ab + 8b = 88

24 + 8b = 88

8b = 64

b = 8

a = 3
4 3 4
2009-11-18T15:08:28+01:00
A * b = 24cm²
b = 24cm² / a

(a+8) * b - a * b = 64cm²

(a+8cm) * 24cm² / a = 64cm² + 24cm²
24(a + 8cm) / a = 88
24a + 192cm = 88a
88a - 24a = 192cm
64a = 192cm
a = 3cm

b = 24cm² / 3cm = 8cm

Odp: Boki wynoszą 3cm i 8cm.
3 5 3