Odpowiedzi

2009-11-18T15:06:33+01:00
Choroby cywilizacyjne (zwane także chorobami XXI wieku) - globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną.
Choroby cywilizacyjne ;

* cukrzyca
* nadciśnienie tętnicze
* choroba wieńcowa


Lifestyle-Erkrankungen (auch als zwanzig bekannt-ersten Jahrhundert Krankheit) - ein weltweit allgegenwärtig, bekannte Krankheit, die durch die Entwicklung der Zivilisation verursacht. Die Häufigkeit hängt vom Grad der Zivilisation der Gesellschaft. Es gibt keine exakte Teilung, und klar kann nicht sagen, ob die Krankheit eine Krankheit der Zivilisation ist. Lifestyle-Erkrankungen, Diabetes * * * Hypertonie koronare Herzkrankheit