Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T15:13:22+01:00
Długość działki - 682m
Szerokość działki - 682m : 2 = 341m

Obwód = 682m * 2 + 341m * 2 = 1364m + 682m = 2046m
2046 * 13,5zł = 27621zł

Pan Kowalski zapłaci za ogrodzenie 27621zł
2009-11-18T15:13:09+01:00
Długość - a=682 m
szerokość - b=682:2=341

Należy boliczyć obwód, aby wiedzieć ile metrów siatki potrzebujemy

Ob=2*a+2*b
Ob=2*682+2*341
Ob=1364+682
Ob=2046 m

Mnoży się obwód przez cenę 1 metra siatki:

1 metr siatki - 13,50 zł

2046*13,50=27621 zł

ODP.: Pan Kowalski za ogrodzenie działki zapłaci 27621 zł.
2009-11-18T15:14:05+01:00
Długość - 682m
Szerokość- 682m:2= 341m
1m siatki= 13,50zł
682+341= 1023m
Obw.: 1023•2=2046
2046•13,5= 27621zł
Odp.: Pan Kowalski za ogrodzenie zapłaci 27621zł.