Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T12:26:26+01:00
2.
AUGUSTIANIE
ALBERTYNI
BARNABICI
BAZYLIANIE
BENEDYKTYNI
BERNARDYNI
BONIFRATRZY
BRACIA SERCA JEZUSOWEGO
CHRYSTUSOWCY
DOMINIKANIE
FRANCISZKANIE– katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Zakon ten w 1517 r. na mocy bulli Ite et vos ad vineam meam został podzielony na Zakon Braci Mniejszych zwanych Obserwantami, oraz Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych. W 1619 r. pełną niezależność uzyskała trzecia gałąź: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Wszystkie trzy zakony są oparte na tej samej regule, napisanej przez św. Franciszka i zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III 29 listopada 1223 r. Posiadają wspólne dziedzictwo historyczne i duchowe. Różne konstytucje oraz przełożeni stanowią jednakże o ich odrębności prawnej.

Istotę życia Braci Mniejszych wyznaczają słowa Reguły z 1223 r.:


Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

JEZUICI

To bardzo dużo jest tych zakonów.

Zad.1

to w Kościele katolickim wierni nieżyjący w stanie kapłańskim ani zakon nym.
1 5 1
2009-11-20T12:54:57+01:00
Wierni świeccy - są to wierni, którzy nie żyją w stanie kapłańskim ani zakonnym.

:)