Odpowiedzi

2009-11-18T15:17:10+01:00
Tlenek sodu:
# wyrób mydła
# wyrób szkła wodnego z krzemionki
# produkcja detergentów, barwników,
# czyszczenie rur kanalizacyjnych
# produkcja sztucznego jedwabiu
# produkcja gumy,
# procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych
# rafinacja ropy i olejów mineralnych
Tlenek wapnia:
*ma zastosowanie w budownictwie (zaprawa murarska),
w metalurgii,
*w przemyśle szklarskim i ceramicznym j
*jest używany również jako środek owadobójczy (insektycyd), *jako nawóz sztuczny w rolnictwie
*do otrzymywania karbidu
Tlenek węgla:
#Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy.
# jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo ;
# zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej ;
# jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców ;
# czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych ;
# czynnik roboczy w instalacjach gaśniczych ;
# w cukrownictwie – do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego ;
5 3 5