Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T15:40:42+01:00
Świątynia Mądrości i to co napisałeś "itagia soplnia" to jest Hagia Sofia co oznacza "Świątynia, Kościół Mądrości Bożej czyli jedno i to samo ...Mieściła się ona w Konstantynopolu dzisiaj Stambuł.
Została ufundowana przez cesarza Justyniana Wielkiego. Powstawała pd 532-537r.n.e i pozostałą w kształcie niezmiennym do naszych czasów.
Kształt kościoła łączy w sobie cechy bazyliki i budowli na planie centralnym.Centralna część nawy środkowej przykrywa olbrzymia kopuła.Konstrukcja opiera się na czterech potężnych filarach umieszczonych w narożach kwadratu, oraz 107 kolumnach.W wyznaczony przez filary kwadrat zostało wpisane koło — plan podstawy kopuły. Oś wschód - zachód podkreślają podwójne rzędy kolumn, oddzielające nawy boczne z emporami od nawy głównej.
Nawy przykryto sklepieniami krzyżowymi a kolumny połączono arkadami.Do budowy kościoła użyto wiele drogich materiałów. Posadzki i bazy kolumn wykonano z ciemnoszarego marmuru. Do wykonania kolumn zastosowano w większości zielony marmur. Od nawy głównej eskedry oddzielone są kolumnami z czerwonego porfiru będące elementami spolium. Kapitele kolumn, nadłucza arkad i gzymsy oplata misterny relief o motywach roślinnych i geometrycznych. Wnętrze kopuły pokrywała złota mozaika a na pendentywach umieszczono wielkie postacie cherubinów. Bogate było także wyposażenie kościoła.Po zajęciu Konstantynopola przez Turków w 1453 zamieniona na meczet (wtedy m.in. dobudowano 4 minarety).

Minaret-wysoka, zwykle smukła wieża stawiana przy meczecie z nadwieszonym balkonem lub galeryjką, z którego muezin mógł nawoływać wiernych na modlitwę.