Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T16:42:44+01:00
Liczby parzyste 0,2,4,6,8
liczby nieparzyste 1,3,5,7,9
liczby pierwsze które się dzielą przez jeden i siebie2,3,5,7,11,13,17,19...
liczby złożone które mają wiecej niż jedn dzielnik 4,6,8,9,10,12,14,15,16...
liczby wzlednie pierwsze- dwie liczby całkowite,których NWD(a,b)=1
liczby ujemne-np.-1,-12,-1/2...
liczba odwrotna do a np a=3 to odwrotna 1/3
liczby przeciwne to np a=3 to przeciwna a=-3
liczby naturalne {0,1,2,3,,...}
liczby całkowite{...,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,..}
2009-11-18T19:07:12+01:00
Liczby naturalne – liczby służące podawaniu liczności (trzy osoby, zob. liczebnik główny/kardynalny) i ustalania kolejności (trzecia osoba, zob. liczebnik porządkowy), poddane w matematyce dalszym uogólnieniom (odpowiednio: liczby kardynalne, liczby porządkowe). Badaniem własności liczb naturalnych zajmują się arytmetyka i teoria liczb.

Zbiór liczb rzeczywistych – uzupełnienie zbioru liczb wymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych zawiera m.in. liczby naturalne, ujemne, całkowite, pierwiastki liczb dodatnich, wymierne, niewymierne, przestępne, itd. Z drugiej strony na liczby rzeczywiste można też patrzeć jak na szczególne przypadki liczb zespolonych.

Liczby zespolone – liczby uzyskane jako rozszerzenie ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i od której wymaga się, aby spełniała warunek . Każda z nich może być zapisana jako , gdzie są liczbami rzeczywistymi, nazywanymi odpowiednio częścią rzeczywistą oraz częścią urojoną.