Podane liczby zapisz w systemie dziesiątkowym!ALE NA LICZBY NORMALNE!!!

MDIV
DCXXII
CCCXL
CMXVIII
to napisz w systemie zymskim
86
91
1410
2001
Zad.2
Zapisz dzisiejszą date:
Zapisz datę,jaka będzie za 10ndni:
Zapisz datę,jaka była 20dni temy:
Zad.3
Zegar wskazuje godzinę 9:45.
a)Wpisz,jaki czas pokaże zegar za:
godzinę
kwadrans
pół godziny
godzinę i 10 minut
b)Wpisz,jaki czas ten zegar pokazywał przed:
dwiema godzinami
dwunastoma godzinami
kwadransem
godziną i 22 minutami
Zad.4
c)? razy 31=310
? razy 72=7200
? : 10=40
2100:?=21

2

Odpowiedzi

2009-11-18T15:31:12+01:00
MDIV-1504

DCXXII-622
CCCXL-340
CMXVIII-918

86-LXXXVI
91-XCI
1410-MCDX
2001-MMI Zapisz dzisiejszą date:XVII. XI. MMIX
Zapisz datę,jaka będzie za 10ndni: XXVIII. XI. MMIX
Zapisz datę,jaka była 20dni temy:XXX. X. MMIX Zegar wskazuje godzinę 9:45.--- IX:XLV
a)Wpisz,jaki czas pokaże zegar za:
godzinę X:XLV
kwadrans : X
pół godziny X:XV
godzinę i 10 minut X: LV
b)Wpisz,jaki czas ten zegar pokazywał przed:
dwiema godzinami: VII: XLV
dwunastoma godzinami:XVII: XLV
kwadransem -IX: XXX
godziną i 22 minutami-VIII:XXIII
Zad.4
c)? razy 31=310- 10 RAZY
? razy 72=7200- 100 RAZY
? : 10=40- 400
2100:?=21--100
7 4 7
2009-11-18T15:43:30+01:00
ZAD1
MDIV-1504
DCXXII-622
CCCXL-340
CMXVIII-918

ZAD2
86-LXXXVI
91-XCI
1410-MCDX
2001-MMI
DZISIEJSZA DATA:XVII.XI.MMIX
DATA JAKA BĘDZIE ZA 10 DNI:XXVIII.XI.MMIX
DATA JAKA BYŁO 20 DNI TEMU:XXX.X.MMIX

ZAD3
A.ZA GODZINĘ:
X:XLV
KWADRANS:
X
PÓŁ GODZ:
X:XV
GODZ. I 10 MIN.:
X:LV
B
PRZED DWIEMA GODZ.:
VII:XLV
PRZED DWUNASTOMA GODZ.:
XVIII:XLV
PEZD KWADRANSEM:
IX:XXX
PRZED GODZ. I 22 MIN.:
VIII:XXIII
ZAD 4
310:31=10
7200:72=100
40:10=4
2100:21=100
:*1 2 1