5 do potęgi jedna trzecia

4 do potęgi jedna trzecia

675 do potęgi jedna dwunasta

3 do potęgi jedna czwarta

2 do potęgi trzy dziesiąte

8 do potęgi minus jedna trzecia

16 do potęgi jedna trzecia

dwa do potęgi jedna czwarta

PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC !!!!ODRAZU NAPISZCZE JAK TO SIE ROBI

3

Odpowiedzi

2009-11-18T15:29:19+01:00
Ze wzoru a do potęgi (M/N) = pierwiastek N stopnia z (a do potęgi M)

Wzór a⁻⁶ (zamiast 6 ma być N) = 1/a⁶ (też N zamiast 6)

5 do potęgi jedna trzecia
³√5
4 do potęgi jedna trzecia
³√4
675 do potęgi jedna dwunasta
¹²√675
3 do potęgi jedna czwarta
⁴√3
2 do potęgi trzy dziesiąte
¹⁰√2³ = ¹⁰√8
16 do potęgi jedna trzecia
³√16
dwa do potęgi jedna czwarta
⁴√2
2009-11-18T15:31:59+01:00
A do potęgi m przez n równa się pierwiastek n stopnia z a do potegi m

czyli:

5 do potęgi jedna trzecia to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 5

4 do potęgi jedna trzecia to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 4

675 do potęgi jedna dwunasta to jest pierwiastek dwunastego stopnia z 675

3 do potęgi jedna czwarta to jest jest pierwiastek czwartego stopnia z 3

2 do potęgi trzy dziesiąte to jest pierwiastek dziesiątego stonia z 2 do potegi trzecie (2do potegi trzeciej pod pierwiastkiem)

8 do potęgi minus jedna trzecia to jest ułamek jeden przez pierwiastek trzeciego stopnia z 8

16 do potęgi jedna trzecia to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 16

dwa do potęgi jedna czwarta to jest pierwiastek czwartego stopnia z 2

Oczywiście trzeba zapisać za pomocą znaków matematycznych, a nie słownie :)
2009-11-18T15:33:53+01:00
Potega 1/n oznacza pierwiastek n-tego stopnia
Potega m/n oznacza do ptegi m a potem z tego pierwiastek n-tego stopnia
Potęga -n oznacza odwrotnosc liczby do potegi n;


5⅓ = ∛5
4⅓ = ∛4
675(do 1/12) =¹²√675
3¼= ⁴√3

2 (do 3/10) = ¹⁰√2³=¹⁰ √8
8⁻⅓=(⅛)⅓= ∛⅛ = ½
16⅓= ∛16
2¼ = ⁴√2