W kamienicy nr 8 przy ulicy Asnyka są dwie klatki schodowe. W kamienicy tej mieszka 90 osób. W klatce A mieszka 40 osób, w tym 25 % dzieci, a 15 % mieszkańców tej klatki to emeryci. W klatce B mieszka o 50 % więcej dzieci niż w klatce A, a osób dorosłych, które nie są emerytami, jest o 25% mniej niż w klatce A. Na podstawie tych informacji uzupełnij tabelę i opisy diagramów.

1

Odpowiedzi

2009-11-19T16:53:05+01:00
Całość - 80osób

klatka A = 40osób (25% dzieci, 15%emerytów)
klatka B = 50% więcej dzieci, niż w A, 25%mniej dorosłych niż w A

klatka A:
25% = 0,25
0,25 × 40 = 10 - dzieci

15% = 0,15
0,15 × 40 = 6 - emeryci

40 - (10+6)= 24 - dorośli

klatka B:
100% + 50% = 150%
150% = 1,5
1,5 × 10 = 15 - dzieci

100 - 25 = 75%
75% = 0,75
0,75 × 24 = 18 dorosłych

Co do tych diagramów, nie wiem jak wyglądają aby je uzupełnić.
3 4 3