Rozwiąż układy równań metodą podstawiania:

a)4x+y=13
3x-2y=-4

b)2x+3y=1
x-y=-2

c)2x-y=1
x+2y=8

d)2(x-1)+3(y-2)=5
3(x+y)-2(x=2)=7

Zadania:
Suma dwóch liczb jest równa 21 a ich różnica 5.Jakie to liczby?
Proszę o rozwiązanie szybko!!!Rozwiązanie w klamrach proszę i z iksami i igrekami (x i y)


Za jedną książkę droższą i jedną książkę tańszą zapłacono 9,5 zł a za 5 książek droższych i 6 książek tańszych zapłacono 52zł.Jaka była cena książki droższej a jaka książki tańszej?

FASTEM PROSZĘ ROZWIĄZAĆ CZYLI SZYBKO BŁAGAM

2

Odpowiedzi

2009-11-18T15:36:02+01:00
A
4x+y=13
3x-y=-4

y=-4x+13
-y=-4-3x /*(-1)

y=-4x+13
y=4+3x

4+3x=4x+13
y=4+3x

3x-4x=13-4
y=4+3x

-x=9
y=4+3x

x=-9
y=4+3*(-9)

x=-9
y=-23
2009-11-18T16:28:22+01:00
A) 4x+y=13
3x-2y=-4

y=13-4x
3x-2*(13-4x)=-4

y=13-4x
3x-26+8x=-4


y=13-4x
11x=-4+26


y=13-4x
11x=22|:11

y=13-4x
x=2

y=13-4*2
x=2

y=5
x=2

b)2x+3y=1
x-y=-2

2x+3y=1
x=-2+y

x=-2+y
2*(-2+y)+3y=1

x=-2+y
-4+2y+3y=1

x=-2+y
5y=1+4

x=-2+y
5y=5|:5

x=-2+y
y=1

x=-2+1
y=1

x=-1
y=1

c)2x-y=1
x+2y=8

2x-y=1
x=8-2y

2*(8-2y)-y=1
x=8-2y

16+-4y-y=1
x=8-2y

-5y=1-16
x=8-2y

-5y=-15|:(-5)
x=8-2y

y=3
x=8-2*3

y=3
x=8-6

y=3
x=2

d)2(x-1)+3(y-2)=5
3(x+y)-2(x+2)=7 (przypuszczam ze tu tak powinno byc bo nie mogl byc znak rownosci)

2x-2+3y-6=5
3x+3y-2x-4=7

2x+3y=5+6+2
x+3y=7+4

2x+3y=13
x+3y=11

2x+3y=13
x=11-3y

2*(11-3y)+3y=13
x=11-3y

22-6y+3y=13
x=11-3y

-3y=13-22
x=11-3y

-3y=-9|:(-3)
x=11-3y

y=3
x=11-3y

y=3
x=11-3*3

y=3
x=11-9

y=3
x=2

zad.1
x+y=21
x-y=5

x=21-y
21-y-y=5

x=21-y
-2y=5-21

x=21-y
-2y=-16|:(-2)

x=21-y
y=8

x=21-8
y=8

x=13
y=8
zad.2
x-droższa ksiazka
y-tansza ksiazka

x+y=9,5
5x+6y=52

x=9,5-y
5*(9,5-y)+6y=52

x=9,5-y
47,5-5y+6y=52

x=9,5-y
y=52-47,5

x=9,5-y
y=3,5

x=9,5-3,5
y=3,5

x=6
y=3,5