Odpowiedzi

2013-07-06T11:23:53+02:00

60⁹

(6*10)⁹=6⁹*10⁹

Zauważam że: 360=60*6

 

6⁹*10⁹=(6*6*10)*(6*6*10)(6*6*10)(6*6*10)*6*10⁵

[nawiasy są zbędne - zapisałem tak aby było lepiej widzieć]

 

Więc mogę zapisać że:

6⁹*10⁹=360*360*360*360*6*10⁵

360 - jest to cały "obrót" więc rozpatruję tylko 6*10⁵

 

6*10⁵=600000

600000:360=1666⅔

 

Więc:

6*10⁵=360*1666*⅔

mam kolejne 1666 pełne obroty.

 

Czas obliczyć o jaki kąt chodzi:

⅔*360=240°

 

Chodzi o kąt 240°

 

Konstrukcja:

1. Skonstruuj sześciokąt foremny wpisany w okrąg (przy niezmiennej rozwartości cyrkla: -okrąg - łuki na powstałym okręgu - połączenie miejsc przecięcia łuków i okręgu)

2. Narysuj przekątne długie

3. zaznacz kąt 240 stopni