Odpowiedzi

2009-11-18T15:36:13+01:00
L.poj.

Mianownik - góra
Dopełniacz - góry
Celownik - górze
Biernik - góry
Narzędnik - z górą
Miejscownik - o górze
Wołacz - góro!


l.mn.

Mianownik - góry
Dopełniacz - gór
Celownik - górom
Biernik - góry
Narzędnik - z górami
Miejscownik - o górach
Wołacz - góry!
2009-11-18T15:41:27+01:00
M kto ? co? - napój góra
D kogo? czego? - napoju góry
C komu? czemu? - napojowi góry
B kogo? co? - napój góra
N kim? czym? - napojem górą
Msc. o kim? o czym? napoju górze
W o! - napoju góro
lub
M - góra
D - góry
C - górze
B - górę
N - górą
Msc. - górze
W - góro

l.mn.

M - góry
D-gór
c - górom
B - góry
N - górami
Msc. - górach
W - góry
2009-11-18T15:50:17+01:00
L.p
m góra
d góry
c górze
b góre
n górą
msc górz
w góro
l.m.
M góry
D gór
C górom
B góry
N górą
Msc górze
W góro