Odpowiedzi

2009-11-18T15:40:34+01:00
`Dar mądrości
Dar rozumu
Dar rady
Dar męstwa
Dar wiedzy
Dar bojaźni Pańskiej
Dar pobożności

`symboli Ducha Śiętego jest 7:
1 woda
2 ogien
3 pieczec
4 światlo
5 golebica
6 namaszczenie
7 obłok

Symbolem najczęściej spotykanym jest gołębica. Taki bowiem symbol wybrał sobie sam Duch Święty, kiedy pojawił się nad Chrystusem w rzece Jordan.
`Trzecia Osoba Boska :.
`Pochodzi od Ojca i Syna :.
`Działanie Ducha Świętego :.
` Dary Ducha Świętego :.
`Owoce i błogosławieństwa Ducha Świętego :.
`Charyzmaty Ducha Świętego :.
` Symbole Ducha Świętego :.
` Uroczystość Zesłania Ducha Świętego :.
` W Jerozolimie w uroczystość Zielonych Świąt... :.
` Powiedzieli o Duchu Świętym :.
`Zwyczaje polskie :.
`Jakby uderzenie gwałtownego wichru... :.
7 4 7
2009-11-18T15:41:29+01:00
1 miłość------serce
radosc---usmiech
pokoj---gołabek
cierpliwosc----puzzle
uprzejmosc---reka
dobroc----dlonie
wiernosc----obrączka
łagodnosc---baranek
opanowanie---stop
symbole ducha świętego wyrażają nasze uczucia.
polegają na zadowoleniu służa do wyrazania emocji
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T15:43:17+01:00
Woda:
„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośnio zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (Jan 7, 37-39).
Oliwa:
Oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Lampy za czasów Chrystusa nie mogły dawać światła bez oliwy, tak też chrześcijanie bez Ducha Świętego nie mogą wydawać światła, tak jak zostało im polecone
Gołębica:
„Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim” (Jan 1,32).
Światłość i ogień:
Ogień ma istotne znaczenie dla ludzi, którzy znają Stary Testament. Symbolizuje on bowiem obecność Bożą
Pieczęć i gwarancja:
Jest to tylko zadatek, gwarancja tego, co w pełni odziedziczą wierzący przy powrocie Chrystusa.
7 3 7