Odpowiedzi

2009-11-19T13:03:30+01:00
Trybunał Konstytucyjny jest szcególnym sądem prawa. Jego zadaniem jest orzekanie o zgodności z konstytucja ustaw, umów miedzynarodowych i inych aktów normatywnych centralnych organów państwowych, oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Orzeczenia Trybunału są ostateczne. Ze skarga do TK może wystąpić każdy, czyje konstytucyjne prawa lub wolności zostały naruszone.

Trybunał stanu to szczególny rodzaj sądu politycznego, czyli sąd dla polityków. Jego zadaniem jest orzekanie o odpowiedzialności osób zajmujących najwyzsze stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji i ustaw.