Oblicz pole całkowite i obiętość
a)graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego którego boki wynoszą: 3cm,4cm,5cm, a wysokość wynosi 12cm.
b)graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego którego boki wynoszą:6cm,8cm,10cm, a wysokość wynosi 10cm.

2

Odpowiedzi

2009-05-12T14:47:37+02:00
A) V = Pp*h
V = 1/2*3*4*12 = 72cm3
Pc = 2Pp + h*(a+b+c)
Pc = 2*1/2*3*4 + 12*(3+4+5) = 12 + 144 = 156cm2

b)
V= 1/2*6*8*10 = 240cm3
Pc = 2*1/2*6*8 + 10*(6+8+10) = 48 + 240 = 288cm2
2009-05-12T14:52:37+02:00
A) PC - 2 × PP + PB₁ + PB₂ + PB₃

PP = ½ × 3 × 4 = 12 : 2 = 6
PB₁ = 3 × 12 = 36
PB₂ = 4 × 12 = 48
PB₃ = 5 × 12 = 60

PC = 2 × 6 + 36 + 48 + 60 = 156cm²
V = PP × H
V = 6 × 12 = 72cm³

b) PC - 2 × PP + PB₁ + PB₂ + PB₃

PP = ½ × 6 × 8 = 48 : 2 = 24
PB₁ = 6 × 10 = 60
PB₂ = 8 × 10 = 80
PB₃ = 10 × 10 = 100

PC = 2 × 24 + 60 + 80 + 100 = 288cm²
V = PP × H
V = 24 × 10 = 240cm³