Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T15:43:49+01:00
Powierzchnia swobodna cieczy jest to powierzchnia styku cieczy z próżnią lub płynem (tzn. gazem lub cieczą). Kształt jaki przyjmuje zależy od sił działających na granicy cieczy i dla cieczy nie poddawanej przyspieszeniu jest zawsze prostopadła do siły wypadkowej działającej na ciecz na jej powierzchni.

Powierzchnią swobodną jest górna powierzchnia cieczy w naczyniu, powierzchnia kropli, bańki, strumienia cieczy w gazie.
33 4 33
2009-11-18T15:44:01+01:00
Powierzchnia swobodna cieczy jest to powierzchnia styku cieczy z próżnią lub płynem.Kształt jaki przyjmuje zależy od sił działających na granicy cieczy i dla cieczy nie poddawanej przyśpieszeniu jest zawsze prostopadła do siły wypadkowej działającej na ciecz na jej powierzchni.
41 3 41