Odpowiedzi

2009-11-18T15:50:17+01:00
„Balcerowicz musi odejść” – slogan polityczny, używany w Polsce końca XX i początku XXI wieku przez przeciwników szeregu reform ustrojowych i gospodarczych, z którymi jest kojarzony Leszek Balcerowicz (zob. plan Balcerowicza).

Leszek Balcerowicz, jako minister finansów w trzech rządach oraz prezes Narodowego Banku Polskiego, stał się symbolem przemian gospodarczych, jakie zaszły po upadku socjalizmu w Polsce w 1989 roku. Osoby niechętne przeprowadzanym wówczas reformom oraz krytykujące kierunek, tempo, a zwłaszcza (negatywne ich zdaniem) konsekwencje tych przemian używają hasła „Balcerowicz musi odejść” w znaczeniu nie tyle opozycji wobec samego Leszka Balcerowicza, ile właśnie charakteru tych transformacji.

Slogan ten stał się jednym z haseł propagandowych Samoobrony oraz jej przewodniczącego Andrzeja Leppera, który w pewnym okresie sprawowania mandatu posła kończył nim każdą swoją wypowiedź sejmową (wzorując się na Katonie Starszym, który kończył swoje wypowiedzi hasłem „A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”).

W 2004 Lepper ogłosił zmianę taktyki i zaczął używać hasła „Balcerowicz musi zostać”. Przewodniczący Samoobrony liczył bowiem na rychłe przejęcie władzy i postawienie Leszka Balcerowicza (będącego wówczas prezesem NBP) przed wymiarem sprawiedliwości.


Prosze i pozdrawiam muhaa...:)))))