Zad.1
Oblicz ile gram cukru należy rozpuścić w wodzie aby otrzymać 200 g roztworu o stężeniu 3%.
Zad.2
Nauczyciel przygotował 20% roztworu wodnego z soli kuchennej i i wlał do 3 zlewek po 250 g tego roztworu:
a) do 1 zlewki dodał 100 g wody;
b) do 2 zlewki dosypał 12 g soli;
c) do 3 zlewki odparował 50 g wody.
Oblicze Cp tych 3 roztworów.
Zad.3
Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300 g, 20% roztworu soli kuchennej aby otrzymać 3% roztworu soli.
Zad.4
Oblicz ile gramów soli pozostanie na dnie naczynie po całkowitym odparowaniu wody z 80-procentowego roztworu.
Zad.5
Do 0.5 kg 4-procentowego roztworu soli dosypano 20 g tej soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Zad.5
Do 400 g 5- procentowego roztworu chlorku amonu dolano 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Zad.6
Odparowano 100 g wody z 300 g 10-pocentowego roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Zad.7
Oblicz ile gramów chlorku glinu znajduje się w 0,4 dm³ rotworu o stężeniu 10% jeżeli jego gęstość wynosi 1,09 g/cm³.


Te zadania trzeba rozwiązać ze wzoru na Cp
( Cp= m substancji : m roztworu * 100%).
Rozwiązanie na poziomie II gimnazjum.
Proszę o pomoc:)

2

Odpowiedzi

2009-11-18T16:05:28+01:00
Zad.1
3% * 200g = 3/100 * 200g = 6g

Odp: Trzeba rozpuścić 6g.

Zad.2
20% * 250g = 50g
a)
50g/(250g + 100g) * 100% = 1/7 * 100% = ok. 14,29%
b)
(50g + 12g) / (250g + 12g) * 100% = ok. 23,66%
c)
50g / (250g - 50g) * 100% = 25%

Zad.3
20% * 300g = 1/5 * 300g = 60g

3% - 60g
100% - x
x = 100% * 60g / 3% = 2000g
2000g - 300g = 1700g

Odp: Trzeba dodać 1700ml (1ml waży 1g) wody.

Zad.4
Nie podałaś(eś) ile tego roztworu było, ale w każdym razie 1/5 całego roztworu.

Zad.5
(0,5kg * 4% + 20g) / (0,5kg + 20g) * 100% = (500g * 4/100 + 20g) / 520g * 100% = 40/520 * 100% = ok. 7,69%

Zad.5.
400g * 5% / (400g + 100g) = 20g / 500g = 4%

Zad.6
300g * 10% / (300g - 100g) = 15%

Zad.7
0,4dm³ = 400cm³
m = 400cm³ * 1,09 g/cm³ = 436g

10% * 436g = 4,36g
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T16:39:54+01:00
Zad 2

a)
ms = 20%*250g /100%
ms =50g
mr = 250+100g = 350g
Cp =50/350*100%
Cp =14,3%

b)
ms = 50g + 12g = 62g
mr = 250g + 12g = 262g
Cp = 62g/262g *100%
Cp =23,7%

c)
ms = 50g
mr = 250 -50 =200g
Cp = 50/200 *100%
Cp = 25%

zad 1

Szukane: (znak dzielenia zapisałam jako : czyli ma tam byc kreska ułamkowa) Szukane:
mr=200g ms=?
Cp= 3%
ms= Cp* mr: 100 %
ms= 3%* 200g: 100%(zera skracamy przy 200g i 100% i skreslamy procenty)
ms= 6g

zad 3

Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 300 g 20-procentowego wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymać 3-procentowy roztwór soli. (gęstość wody wynosi 1g/cm3).

1. Najpierw obliczamy ile soli znajduje się w roztworze
300g - 100%
x g - 20%
x=(20 x 300): 100= 60 g.
Zatem wiemy że w roztworze jest 60 gram soli i zarazem 240 gram wody (240cm3 wody)
2. Wiemy, że masa soli się nie zmieni, zatem obliczmy ile wody musi być w 3 procentowym roztworze

60 g soli --> 3%
x g roztworu --> 100%

x=(60 x 100):3=2000g roztworu

W tych 2000 gramach roztworu będzie 60 gram soli, i musi być 1940cm3 wody, a że mamy już 240 cm3 wody to trzeba dolać jej 1700cm3.

zad 4
1 roztwór
http://www.speedyshare.com/files/19355765/mimetex.cgi.gif

2 roztwór
http://www.speedyshare.com/files/19355775/mimetekjkkkx.cgi.gif

zad 5

1) Mr= 400g
C= 5%
Ms= ?
C= Ms*100%/ Mr
5%= 100Ms/400
Ms= 4*5
Ms= 20 g

C= 20*100%/ 500
C= 20/5
C= 4%

zad 6

Dane:
ma= 100g
mr= 300g
Cp1= 10%
Szukane:
Cp2= ?

Cp= ms/mr * 100%
ms= Cp*mr/100%
ms= 10% * 300g/100%
ms= 30g

Cp2= ms/mr * 100%
Cp2= 30/200 * 100%
Cp2= 15%

zad 7

Dane:
C%=10%
Vrtw=0,4dm³=400cm³
d=1,09g/cm³
szukane:masa substancji=?
obliczenia:
mrtw=V*d
mrtw=1,09*400=436g

100grtw= 436grtw
10gs = x gs
100x=4360/:100
x =43,6gs
odp:W roztworze znajduje się 43,6 g chlorku glinu.
Powinno być dobrze ;)

3 5 3