Odpowiedzi

2009-11-18T16:13:57+01:00
U okrytonasiennych liście mają nerwację pierzastą, zbudowane są z (od zewnątrz): skórki górnej, miękiszu palisadowego, miękiszu gąbczastego i skórki dolnej z aparatami szparkowymi. Dodatkowo w miękiszu gąbczastym wyróżniamy elementy wiązki przewodzącej otwartej. U nagonasiennych natomiast liście maja równoległą nerwację. Zbudowane są ze skórki górnej, miękiszu asymilacyjnego, w którym sa elementy wiązki przewodzącej zamkniętej i skórki dolnej z aparatami szparkowymi.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T17:42:02+01:00
Liście nagonasiennych są zimotrwałe.U nagonasiennych kwiaty męskie są drobne zbudowane z pręcików, a kwiaty żeńskie z owocolistków. Oba typy przybierają formę szyszek. kształt zbliżony jest do walca o owalnym przekroju. Aparaty szparkowe są tu rozmieszczone na całej powierzchni epidermy, której komórki mają ściany wysycone kutyną. Wypełniający wnętrze liścia miękisz asymilacyjny jest jednolity.Występuje przyrost na grubość, będący wynikiem działalności merystemów bocznych. Powstają wówczas tkanki wtórne, których układ określany jest jako budowa wtórna Występują (nieobecne u okrytonasiennych) kanały żywiczne, zaś podwójna wiązka przewodząca biegnie przez środek liścia.


Liście roślin okrytonasiennych Niektóre liście dzięki przekształceniom mogą pełnić również inne funkcje.Do okrytonasiennych należą prawie wszystkie drzewa i krzewy liściaste.Liście najczęściej występują w formie płaskich blaszek lub zbliżonych kształtem do walca igieł,funkcje przeprowadzanie fotosyntezy, transpiracja czynne wyparowywanie wody i wymiana gazowa.liście, które różnią się od występujących u większości roślin nagonasiennych przede wszystkim tym, że zazwyczaj posiadają cienką blaszkę o dużej powierzchni i w zdecydowanie większej części niż u nagonasiennych są zrzucane na zimę.
1 4 1