Witam serdecznie. Jestem skłonny dać za tę pracę wszystkie moje pkt., które obecnie posiadam. Proszę o pomoc. Potrzebuję to na jutro :(

I seria pytań:

1. Dlaczego przykazanie miłości Boga jest nierozerwalnie związane z przykazaniem bliźniego.
2. Podaj po jednym przykładzie działań wzmacniających godność człowieka w dziedzinie społecznej, politycznej i ekonomicznej. Uzasadnij.
3. Pojęcie: moralność chrześcijańska.
4. Jakie boskie cechy otrzymał człowiek od Boga?
5. Podaj po dwa przykłady podstawowych wymiarów kościoła - widzialnego i niewidzialnego.

II seria pytań:

1. Wymień 3 funkcje jakie spełniają archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał.
2. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga?
3. Czym powinien charakteryzować się człowiek, który przyjął Sakrament Bierzmowania.
4. W jaki sposób we współczesnym świecie poniża się osobową godność człowieka. 3 przykłady.
5. Czy człowiek może być w pełni szczęśliwy bez religii Pana Boga?

Proszę o prawidłowe i wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam :)

1

Odpowiedzi

2009-11-18T16:18:19+01:00
Na te które znam odpowiedz to odpowiem :)
I seria
1. Ponieważ krzywdząc człowieka krzywdzisz również Pana Boga, ale pomagając człowiekowi, będąc dla niego miły jesteś też taki w stosunku do Boga.
4.Człowiek od Boga otrzymał cechy CHRZEŚCIJAŃSTWA, MIŁOŚCI, PRZYJAŹNI, DĄŻENIA DO ŚWIĘTOŚCI
II seria
2.Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga ponieważ ma własną wolę, może sobie wybrać czy chce kochać Boga czy nie, człowiek jest stworzony do szczęścia i świętości
3. Człowiek który przyjął sakrament bierzmowania powinien dbać o swoją wiarę, religię, powinien ją coraz mocnej pogłębiać i poznawać, powinien mieć własne zdanie na temat tego co jest dobre a co złe i np. kiedy idziemy do kościoła a koledzy czy koleżanki gdzieś stoją to nie dać się skusić i nie pójść z nimi tylko tak jak mieliśmy zamiar pójść do kościoła
5. Człowiek bez religii Boga może być szczęśliwy za życia, jednak nie na długo, bo co z tego że podczas życia będzie szczęśliwy, bogaty, na wysokim stanowisku pracy, wszystko będzie miał nawet jeśli będzie żył bez Boga, skoro po śmierci nie osiągnie tego najwyższego stanowiska czyli nieba ale za to będzie miał to najniższe piekło.
1 5 1