Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:33:21+01:00
1) Dwaj królowie - pełnili funkcję dowódcy, najwyższego kałana. Urząd ten był dziedziczny.
2)Zgromadzenie Ludowe "Apella" - W skład ZL wchodzili wszyscy obywatele. Decydowali w sprawach wojny i pokoju, kierowali polityka zewnętrzna i wewnętrzną, brali udział w ostracyzmie czyli sądzie skorupkowym, kontrolowali urzędników.
3)Rada Starszych "Geruzja" - Byli to obywatele powyżej 60 roku życia, swoje funkcje sprawowali dożywotnio. Przygotowywali projekty ustaw dla Zgromadzenia Ludowego, decydowali w sprawie wojny i pokoju.
4)Eforowie - w liczbie 5. Byli to urzędnicy kierujący finansami, polityką zagraniczną. Sprawowali także nadzór nad wychowywaniem młodzieży.

7 4 7