1) Korzystajac z mapy hipsometrycznej w atlasie, podaj po dwa przykłady regionów geograficznych Polski, które położone sa na wysokości:
a) 0-300 m n.p.m.
b)300-600 m n.p.m.
c)powyżej 600 m n.p.m.

2)Korzystając z mapy hipsometrycznej odpowiedz "tak" lub "nie":
A. Czy niziny w Polsce moga być pagórkowate ?
B. Czy najwyższym pasmem górskim Polski są Karkonosze ?
C. Czy w Polsce przeważają niziny ?
D. Czy Sudety są położone na południowy wschód od Gór świętokrzyskich ?
E. Czy Pojezierze Pomorskie jest niziną ?
F. Czy region geograficzny ,w którzm mieszkasz ,znajduje się na wysokości ponad 300 m n.p.m. ?
(Mieszkam na podkarpaciu)
G. Czy w Polsce wysokości bezwzględne nizin mogą być większe niż wysokości bezwzględne wyżyn ?

3) Ukształtowanie powierzchni Polski stanowi jeden z elementów jej potencjału naturalnego. Umożliwiło ono rozwój różnych działów gospodarki narodowej. Podaj przynajmniej dwa argumenty uzasadniające to stwierdzenie.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T18:30:38+01:00
1. a) Wysoczyzna Siedlecka
b) Wyźyna śląska
c) Podhale

2.a. tak
b.nie
c.tak.
d.tak
e. tak.
f.tak.
g.nie

3. Budowa kopalni na wyżynach, czerpanie eregrgii z falochronów nad morzem