Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T16:10:22+01:00
2 tys. Z 6 tys. Gatunków płazów zagraża obecnie wyginięcie
W ciągu ostatnich 20 lat 122 gatunki płazów wyginęły

Zanieczyszczenia i skażenia wód powierzchniowych (środkami chemicznymi, nawozami sztucznymi, detergentami, metalami ciężkimi, glinem zabijającym skrzek zwierząt)
Spłycanie się i zarastanie zbiorników stawów i jezior
Globalne zmiany klimatyczne (okresowe zanikanie zbiorników wodnych)
Intensywna melioracja i osuszanie gruntów
Obetonowianie i niszczenie naturalnych brzegów zbiorników wodnych, miejsc kryjówek płazów
Stepowienie i odlesianie ziemi
Budowa dróg na przecięciu tras corocznych wędrówek płazów i duży ruch pojazdów mechanicznych na tych drogach
Dziura ozonowa i promieniowanie uv przyczynia się do niekorzystnych zmian genetycznych płazów
Lokalne epidemie groźnej choroby – chytridiomikozy, wywoływanej przez grzyb batrachochytrium. Atakuje ona skórę dorosłych płazów
3 3 3
2009-11-18T16:41:12+01:00
Zanieczyszczenia i skażenia wód powierzchniowych (środkami chemicznymi, nawozami sztucznymi, detergentami, metalami ciężkimi, glinem zabijającym skrzek zwierząt)
Spłycanie się i zarastanie zbiorników stawów i jezior
Globalne zmiany klimatyczne (okresowe zanikanie zbiorników wodnych)
Intensywna melioracja i osuszanie gruntów
Obetonowianie i niszczenie naturalnych brzegów zbiorników wodnych, miejsc kryjówek płazów
Stepowienie i odlesianie ziemi
Budowa dróg na przecięciu tras corocznych wędrówek płazów i duży ruch pojazdów mechanicznych na tych drogach
Dziura ozonowa i promieniowanie uv przyczynia się do niekorzystnych zmian genetycznych płazów
1 4 1