A.atom jest ______________ cząstką pierwiastka.
b.Jest tyle rodzajów atomów,ile jest ____________.
d.Atomy mają bardzo małe_____________.
e.Atomy tego samego pierwiastka są ___________.
f.Atomy rożnych pierwiastków są ____________.
g.Pierwiastki o tym samym stanie skupienia występują w postaci ____________ atomów np.Fe,S,C,Na.
h.Atomy mogą łączyć się ze sobą tworząc _________.
i.Pierwiastki gazowe takie jak: H2,O2,N2Cl2 występują w postaci _______________.
j.Związek chemiczny to zbiór ___________ ___________ cząsteczek.
k.Pierwiastek chemiczny to zbiór _________ __________ atomów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T23:09:23+01:00
A - najmniejszą
b - pierwiastków
d - rozmiary
e - takie same pod względem masy i rozmiarów
h - cząsteczki
j - takich samych
k - jednakowych liczb
Jak uzasadnić odpowiedz że jst tyle samo atomów ile jest pierwiastków?