Odpowiedzi

2009-11-18T16:16:20+01:00
W stosunku do gatunków chronionych roślin zabrania się:
- umyślnego niszczenia, deptania, kaleczenia (np. łamania gałęzi drzew)
- przesadzanie, niszczenia za pomocą środków chemicznych,
- wwożenia i wywożenia poza granice państwa.
Karą za wykroczenie jest grzywna w wysokości 500 zł.

Minister Ochrony Środowiska,
Anna Nowak
2 3 2