Odpowiedzi

2009-11-18T16:19:41+01:00
Najpierw obliczam przeciwprostokotna w trojkacie ABC
a=10
b=24
c=?
z twierdzenia Pitagorasa mamy
c²=a²+b²
c²=24²+10²=576+100=676
c=√676=26

poniewaz trojkat KLM jest podobny do trojkata ABC to zachodza proporcje odpowiednich bokow
oznaczmy w trojkacie KLM to a₁, b₁, c₁
c₁=39

proporcje te to
a₁/a=b₁/b=c₁/c czyli
a₁/10=b₁/24=39/26
a₁/10=39/26 stad a₁=39 razy 10/26=390/26=15
b₁/24=39/26 stad b₁=39 razy 24/26=936/26=36
czyli obwod trojkata KLM jest rowny
O=a₁+b₁+c₁=15+36+39=90
2009-11-18T16:23:15+01:00
Przec. ΔABC= c
z tw. Pitagorasa:
10²+24²=c²
100+576=c²
676=c² |√
26=c

##########
k = 39/26
k = 1,5

10*1,5=15
24*1,5=36
OBW=15+36+39=90