1)O czym informuje nas napis na żarówce: 60W, 200V. Jaką moc będzie miała ta żarówka przy napięciu źródła 110V? Jaki jest opór tej żarówki? Oblicz natężenie prądu płynącego przez tę żarówkę przy obu napięciach źródła.
2)Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej w ciągu miesiąca(30 dni) przez telewizor, który jest włączony do sieci przeciętnie 8 godzin dziennie. Moc odbiornika telewizora wynosi P=60W. Aktualna cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,24 zł.
3) Silnik elektryczny włączony do źródła prądu o napięciu U = 220V, podniósł ciało o masie m = 20kg na wysokość h = 10s. Oblicz pracę silnika, jego moc i natężenie prądu płynącego w uzwojeniu silnika.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T16:49:17+01:00
1)
Napis informuje: przy napięciu 220V moc żarówki wynosi 60W
P=U*I
z prawaOhma I=U/R
stąd P=U²/R
R=U²/P=200²/60=667Ω
P dla 110V
P=U²/R=110²/667=18W
I1=U1/R=200/667=0,3A
I2=U2/R=110/667=0,16A
2)
W=U*I*t=P*t
W=60*30*8=14400W=14,4kW
K=W*k=14,4*0,24=3,46zł
3)
W=mgh=20*10*10=2000J=2000Ws
P=W/t=2000/10=200W
I=P/U=200/220=0,9A
1 5 1