Wstaw nawiasy w wyrażeniu 8,4:2,1-0,7x3+4,1 tak, aby wartosc otrzymanego wyrażania była bliska:A)jak najmniejsza B)jak największa C)była bliska zeru D)była liczbą całkowitą.Do każdego przykładu zapisz wyrażenie i oblicz jego wartosc.Proszę o jakn ajszybszą odpowiedź;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T16:44:14+01:00
A)8,4:2,1-(0,7x3+4,1)=4-(2,1+4,1)=4-6,2=-2,2
b)8,4:(2,1-0,7)x(3+4,1)=8,4:1,4x7,1=6x7,1=42,6
c)8,4:[(2,1-0,7)x(3+4,1)]=8,4:[1,4x7,1]=8,4:9,94=0,84
d)(8,4:2,1-0,7x3)+4,1=(4-2,1)+4,1=1,9+4,1=6
1 4 1