1)Samochód jadący z prędkością vo=10m/s gwałtownie zahamował tak że poruszał się dalej z zablokowanymi kołami. Jaki był średni współczynnik tarcia jeżeli samochód zatrzymał się po przebyciu drogi s=12m???
2)Kulkę rzucono do góry z szybkością początkową vo=9m/. Na jakiej wysokości h en. kinetyczna kulki będzie równa jej energii potencjalnej??? Opory powietrza można zaniedbać.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-03-25T15:53:34+01:00
Zad 1.
Ruch sam. z ablokowanymi kolami to ruch jednostajnie opozniony z predk pocz. Vo i koncowa rowna zero. Ale wygodniej jest rozpatrywac zadanie jako ruch jedn. przysp z predk. pocz = zero i koncow Vo

Potrzebne wzory: v₂=2aS μ=T/N T- sila tarcia N- sila nacisku

U nas.
Dane
Vo=V=9m/s
S=12m
Obl μ.

obliczam opoznienie :
a=v₂/(2S) ----->T=m*a
N=m*g ---------- to ciezar samochodu g- przysp. ziemskie
μ=T/N =(m*a)/(m*g)=a/g=v₂/(2Sg) =100/(2*12*9,81)=0,425 [bez wymiarowy]

Drugi sposob.
Energia kin. zostala zamieniona na prace sily tercia
Ek=1/2mV₂ L=T*S
Ek=T*S
1/2mV₂= μN*S gdzie N=m*g ---- to ciezar samochodu
1/2mV₂= μm*g*S m sie upraszcza

μ= v₂/(2Sg) =0,425

Zad 2

Potrzebne wzory.
v=Vo-gt -------- predkosc w r. jedn opoznionym z przysp ziem.
h=Vo*t-1/2gt² --------- droga w r. jedn opoznionym z przysp ziem.
Ek=1/2mv₂ ------- e. kinetyczna
Ep=mgh -----------e potencjalna

Podastawiam
1/2mv₂ =mgh upraszczam m
obl t=(v-Vo)/g i podstawiam do h=Vo*t-1/2gt²
policz
h=1/(2g)*(Vo²-v²)

1/2v₂ =gh------> v²=2gh podsatawiam powyzej

h=1/(2g)*(Vo²-2gh)
h=Vo²/(2g)-h
h=1/4Vo²/g podstaw liczby
h=0,25*81/9,81=2,064m

lierowka brak bylo kwadratu i v bylo 10 zamiast 9