Siema trzeba tak :
określ wszystkie częsci mowy w tym zdaniu

pogoda nagle sie popsuła i musieliśmy wracać do schroniska , gdyż wędrówka w czasie deszczu nie sprawiłaby nam przyjemności , a ponadto była niebezpieczna, gdyż mogliśmy zgubić drogę


dzieki za pomoc :*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T16:29:33+01:00
Pogoda nagle sie popsuła i musieliśmy wracać do schroniska , gdyż wędrówka w czasie deszczu nie sprawiłaby nam przyjemności , a ponadto była niebezpieczna, gdyż mogliśmy zgubić drogę.

Pogoda - rzeczownik
Nagle - przysłówek
Się - zaimek zwrotny
popsuła - czasownik
i - spójnik
musieliśmy - czasownik
wracać - czasownik w bezokoliczniku
do - zaimek
schroniska - rzeczownik
gdyż - spójnik
wędrówka - rzeczownik
w - spójnik
czasie - rzeczownik
deszczu - rzeczownik w D.
nie sprawiłaby - czasownik
nam - przyimek osobowy
przyjemności - rzeczownik w D.
a - spójnik
ponadto - rzeczownik
była - czasownik
niebezpieczna - przymiotnik
gdyż - spójnik
mogliśmy - czasownik
zgubić - czasownik w bezokoliczniku
drogę - rzeczownik w B.
1 1 1
2009-11-18T16:29:53+01:00
Pogoda - rzeczownik
nagle - przysłowek
sie - partykula
popsuła - czasownik
i - spójnik
musieliśmy - czasownik
wracać -czasownik( bezokolicznik)
do -zaimek
schroniska - rzeczownik
, gdyż - zaimek
wędrówka - rzeczownik
w - spójnik
czasie - rzeczownik
deszczu - rzeczownik
nie sprawiłaby - czasownik
nam - rzeczownik
przyjemności- rzeczownik
, a ponadto ?
była - czasownik
niebezpieczna- przymiotnik
, gdyż- zaimek
mogliśmy-czasownik
zgubić- czasownik
drogę- rzeczownik
1 1 1