1. do 5 kg 5-procentowego roztworu cukru dodano 100g cukru. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu ?


2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 250g substancji w 1dm sześciennych wody .


Proszę wraz z obliczeniami

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:04:00+01:00
Zad.1
cp=5%
mr=5kg=5000g
ms=5%*5000g=250g

250g+100g=350g (subst.)
5000g+100g=5100g(roztw.)

350g -- 5100g
x -- 100g
x=6,86

Odp.Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi ≈7%

Zad.2
mH₂O=1dm³=1000g
ms=250g
mr= mH₂O + ms= 1000g+250g = 1250g

250g -- 1250g
x -- 100g
x=20g
Odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 20%.
2 2 2
2009-11-18T17:04:25+01:00
1.
m₁ = 5kg - początkowa masa roztworu
Cp = 5% - stężenie procentowe roztworu
m₂ = m₁*Cp - masa rozpuszczonego cukru
m₂ = 5kg*5% = 0,25kg - masa rozpuszczonego cukru
m₃ = 100g = 0,1kg - masa dodanego cukru
m₄=0,25kg+0,1kg=0,35kg - masa cukru po dodaniu 0,1kg cukru
m=m₁+m₃ - masa całkowita roztworu
m=5kg+0,1kg=5,1kg

Cp=(m₄÷m)*100% - wzór na stężenie procentowe
Cp=(0,35kg÷5,1kg)*100%≈6,86% - stężenie roztworu po dodaniu cukru

2.
m₁=250g=0,25kg - masa substancji rozpuszczanej
V=1dm³ - objętość wody
d=1kg/dm³ - gęstość wody
m₂=1dm³*1kg/dm³=1kg - masa wody
m=m₂+m₁ - masa całkowita roztworu
m=1kg+0,25kg=1,25kg

Cp=(m₁÷m)*100% - wzór na stężenie procentowe
Cp=(0,25kg÷1,25kg)*100%=20%

W razie pytań proszę o priv. :)