Zad.1 Pole o powierzchni 10 ½ ha podzielono na trzy równe części. Jaką długość ma każda z tych części ?

zad.2 Na stole stały naczynia. W pierwszym naczyniu było 3 1/5 l soku, w drugim dwa razy mniej niż w pierwszym, a w trzecim cztery razy mniej niż w drugim. Ile razem soku było w trzech naczyniach ?

/ to kresta ułamkowa :D
Prosze o dokładne rozpisanie .
Jakby co to jest to zadanie z zbioru zadań dla 5 klasy M.Braun,K.Zarzycka i P.Zarzycki. :D strona 25 zadanie 73 i 74.

3

Odpowiedzi

2009-11-18T16:37:29+01:00
Zadanie 1.

1ha = 100a
10½ha = 10,5ha = 1050 a

1050a ÷ 3 = 350 a

Odp. Każda z tych części ma 350 a.

Zadanie 2.
W drugim naczyniu: 3,2 l ÷ 2 = 1,6l
W trzecim naczyniu: 1,6 ÷ 4 = 0,4 l
We wszystkich naczyniach razem: 3,2 + 1,6 + 0,4 = 5,2 l
1 1 1
2009-11-18T16:41:01+01:00
1. 10½ : 3 = 3½
2. 1 naczynie : 3⅕ l
2 naczynie : 3⅕ : 2 = 16/5 : 1/2 = 8/5 = 1⅗
3 naczynie : 1⅗ : 4 = 8/5 * ¼ = ⅖
Razem : 3⅕ + 1⅗ + ⅖ = 5⅕ l
Powodzenia :D
1 1 1
2009-11-18T16:59:21+01:00
Zad.1 Pole o powierzchni 10 ½ ha podzielono na trzy równe części. Jaką długość ma każda z tych części ?

10½ha = 10,5ha = 1050 a
bo 1ha = 100a
1050a ÷ 3 = 350 a

odp. każda z tych części ma 350 a.

zad.2 Na stole stały naczynia. W pierwszym naczyniu było 3 1/5 l soku, w drugim dwa razy mniej niż w pierwszym, a w trzecim cztery razy mniej niż w drugim. Ile razem soku było w trzech naczyniach ?


3 1/5 l=3,2l
drugie naczynie: 3,2 l ÷ 2 = 1,6l
trzecie naczynie: 1,6 ÷ 4 = 0,4 l
wszystkie naczynia razem: 3,2 + 1,6 + 0,4 = 5,2 l
1 1 1