Odpowiedzi

2009-11-18T16:38:56+01:00
Zad1

d=(2*π*α*R)/360⁰
zatem

2*π=(2*π*20⁰*R)/360⁰
przeksztalcajac

2*π*360⁰=2*π*20⁰*R /: 2*π*20⁰
R=18m


zad2
P=π*R²
1,21*π=π*R² /:π
R=1,1 dm


wiec obwod

l=2*π*R
l=2,2*π dm

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T16:46:48+01:00
1.

r=? lł=2^πm
lł=2πr × α/360^(stopni)
2π=20^/360^(stopni) × 2πr
2π=1/18 × 2πr
2π=1/9 πr //: 1/9 π
2π÷ 1/9π= r
2 × 9= r
r= 18

2. P=1,21π dm² r=? P= πr²
1,21π= πr² //:π
1,21π/π= r²
1,21= r²
r= 1,1


l=2πr
l=2π × 1,1
l=2,2π