Zadanie 1: Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:

a) 7xy - 21x
b) ab² - a²c
c) k²l - kl²
d) x³ - 2x² + x
e) 3aqb² - 2a²b - ab
f) ½ac² - ¼a² + ½a

Zadanie 2: Zapisz w jak najprostszej postacji:

a) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2?

b) O ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x, x-5 i x-7?

c) O ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1?3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T16:41:58+01:00
Zadanie 1: Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:

a) 7xy - 21x=x(7y-21)
b) ab² - a²c=a(b²-ac)
c) k²l - kl²=kl(k-l
d) x³ - 2x² + x=x(x²-2x+1)
e) 3aqb² - 2a²b - ab=ab(3qb-2a-1)
f)½ac² - ¼a² + ½a=a(½c² - ¼a + ½)


Zadanie 2: Zapisz w jak najprostszej postacji:

a) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2?
4(x+10)-[2(x-1)+2(x+2)]

b) O ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x, x-5 i x-7?
x-[x+(x-5)+(x-7)]:3

c) O ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1?
20(x+1) -20%(x-1)
albo 20(x+1)-0,2(x-1)
bo 20%=20/100=0,2
2009-11-18T16:48:42+01:00
A) 7x(y-3)
b) a(b²-ac)
c) kl(k-l)
d)x (x²-2x+1)
e) ab (3qb-2a-1)
f) ¼a (¼c²-a+¼)

zad 2.
a)Obw kwadratu = 4(x+10)= 4x+40
Obw prostokatu= 2(x-1)+2(x+2)=2x-2+2x+4=4x+2

Obw prosotokata jest wiekszy o 38
b)x+(x-5) +(x-7)=3x-12
(3x-12):3 = x-4

odp. o 4
2009-11-18T16:50:18+01:00
Zad1
a) 7xy - 21x = 7x(y - 3)
b) ab² - a²c = a(b² - ac)
c) k²l - kl² = kl(k - l)
d) x³ - 2x² + x = x³ - x² + x - x² = x²(x-1) - x(x-1) = (x²-x)(x-1)
e) 3aqb² - 2a²b - ab = ab (3qb - 2a - 1)
f) ½ac² - ¼a² + ½a = 1/2 * a (c² - 1/2a + 1)

Zad2

a) 4(x+10) - 2(x - 1 + x + 2) = 4x + 40 - 2(2x + 1) = 4x + 40 -4x - 2 = 38

b) x - [x + (x-5) + (x-7)]/3 = x - (3x - 12)/3 = x - (x - 4) = 4

c) 20(x+1) - 120%(x-1) = 20x + 20 - 1,2x + 1,2 = 18,5x + 21,2