Odpowiedzi

2009-11-18T16:44:25+01:00
Może go wyrażać poprzez uczestnictwo w różnych świętach patriotycznych.

Współczesne losy naszej kultury naznaczone są zjawiskiem globalizacji, która domaga się odpowiedzialnej refleksji nad jej filozoficznymi fundamentami. Egzystencja pokolenia I połowy XXI wieku napotyka na swej drodze szereg szans i zagrożeń rozwoju. Wśród zagrożeń ważne miejsce zajmują coraz bardziej ekspansywne mass media, indywidualizm, egoizm grupowy, subkultury. Antidotum na takie zagrożenia wydaje się być dojrzałe i harmonijne życie społeczne.

Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. Człowiek potrzebuje człowieka, by być człowiekiem. Już sama konferencja stała się świadectwem troski o człowieka, jego humanizm, wartości. Nowy sposób podejścia do nauki, bardziej zakorzeniony w rzeczywistości i osobisty, świadczy o konieczności zaangażowania w kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi. Cieszy coraz bardziej obecna w referatach antropologiczna wizja człowieka wyrastająca z korzeni filozofii klasycznej i chrześcijańskiej. Ta szeroka perspektywa spojrzenia na kulturę europejską pozwala głębiej zrozumieć kulturę polską, jej szczególny charakter i osiągnięcia.