1 zadanie
Wiec muszę po angielsku napisać co robiłem w zeszłym tygodniu

podam przykład
On monday he met his friends

_______________________________
2 zadanie
Ułuż pytania i odpowiedzi ,używając podanych zwrotów zwrotów

Przykład

1 play footbal/ yesterday ?
A) Did you play football yesterday?
B) Yes, i did./no i didn't

2 sleep late/ last monday
3 talk to your aunt/ last weekend
4 sit an exam/ last week
5 watch tv/yesterday evening
6 meet your friends/ last saturdays

3

Odpowiedzi

2009-11-18T16:44:43+01:00
Did you sleep play last monay?
Yes I did/ No I didn't
2009-11-18T16:59:18+01:00
Zadanie 1.
I went to my friend last Monday.
Last Tuesday I watched my favourite film.
Last Wednesday I listened to the music.
I did my homework last Thursday.
I played football last Friday.
Last Saturday I was in London.
Last Sunday I studied and I bought beautiful picture.
Zadanie 2.
2. a) Did you sleep late last Monday?
b)Yes, I did./ No, I didn't.
3. a) Did you talk to your aunt last weekend?
b)Yes, I did./ No, I didn't.
4. a) did you sit an exam last week?
b) Yes, I did./ No, I didn't.
5. a)Did you watch TV yesterday evening?
b) Yes, I did./ No, I didn't.
6. a) Did you meet your friends last Saturday?
b) Yes, I did./ No, I didn't.
2009-11-18T17:11:27+01:00
1. on tuesday i played comuter games and watched tv.
on wednesday i visited my grandparents.
on thursday i learnt and did my homework.
on friday i read books
on saturday i cleaned my room.
on sunday i wen to church

2.Did you sleep late last monday?
yes i did / no i didn't

did you talk to your aunt last weekend?
yes i did / no i didn't

did you seat an exam last week?
yes i did / no i didn't

did you watch tv yesterday evening?
yes i did / no i didn't

Did you meet your friends last Saturday?
Yes, I did./ No, I didn't.