W którym przykładzie poprawnie wykonano mnożenie sum?

A. (x + 3)(x∧2 - 1) = x∧3 - 3
B. (a - 6)(3 + a) = a∧2 + 9a - 18
C. (2x - 3)(1 - 4x) = -8x∧2 - 14x - 3
D. (3a - 1)(5a + 1) = 15a∧2 - 2a - 1

Niestety muszą być do wszystkich podpunktów obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-11-18T16:47:03+01:00
A
(x+3)(x²-1)=x³-x+3x²-3=x³+3x²-x-3

B
(a - 6)(3 + a)=3a+a²-18-6a=a²-3a-18

C
(2x - 3)(1 - 4x)=2x-8x²-3+12x=-8x²+14x-3

D
(3a - 1)(5a + 1)=15a²+3a-5a-1=15a²-2a-1


wiec poprawna odpowiedx to D
61 4 61
2009-11-18T16:49:30+01:00
(x + 3)(x∧2 - 1)=x²∧2-x+6x∧
(a - 6)(3 + a)=3a+a²-18-6a=a²-3a-18
(2x - 3)(1 - 4x)=2x-8x²-3+6x=8x²-8x-3
(3a - 1)(5a + 1)=15a²+3a-5a-1+15a²-2a-1

ostatnie jest dobrze ;)
22 4 22