Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o dzieło na pewną kwotę. Ustalona kwota stanowi przychód pracownika, od którego odlicza się tzw. koszty uzyskania przychodu, które w tego rodzaju umowie stanowią 50 % przychodu. Uzyskana różnica jest dochodem pracownika. Od uzyskanego dochodu pracodawca potrąca 20 % podatku dochodowego i wypłaca pracownikowi kwotę w wysokości różnicy przychodu i potrąconego podatku. Oblicz jaką wypłatę otrzyma pracownik, z którym pracodawca zawarł umowę o dzieło na kwotę 26 000 zł.

Ma wyjść 23 400 zł (tak pisze w odpowiedziach w zbiorze zadań). Ale nie wiem jakim cudem. Proszę Was o rozwiązanie tego zadania, bo mi wychodzi cały czas 10 400 zł.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T16:46:38+01:00
Na początku liczymy ile zarobi pracownik, gdyby nie musiał płacić podatku:
50/100 * 26 000zł=13 000zł
Teraz liczymy podatek z tych 13 000 zł.
20/100 * 13 000zł = 2600zł
Następnie odejmujemy te pieniądze od kwoty, którą miał zarobić pracownik:
13 000zł - 2600 zł = 10400zł
Odp. Pracownik zarobi 10400zł po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz podatku.

może w odpowiedzi jest błąd bo mi też tyle wychodzi