Odpowiedzi

2009-11-18T16:48:02+01:00

epitet - "ściśniona piechota", "ogromna łysina", "car gniewny", "czarna bryła".
porównanie - "I jak ptak skrzydło swojego wojska zwinął", "Jak sępy czarne chorągwie..." , "Już lazła, jak robactwo na świeżego trupa", "Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija"
ożywienie :"głaz bodzący morze"
uosobienie : "Tam kula, lecąc, z dala, grozi, szumi, wyje. Ryczy..." , "Warszawa...Podnosi na cię rękę i koronę ściąga"
archaizmy : "spiże", "faszyna", "rogatki", "szaniec"
43 4 43
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T17:03:49+01:00
Epitety - dwieście armat, długą czarną kolumną
porównanie - jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy; I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął
personifikacja (uosobienie) - tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje.
rymy dokładne
anafora - Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże
apostrofa - Mocarzu
kontrast - Czarne chorągwie (...) biała (...) reduta Ordona
archaizm - spójrzałem
wykrzyknienia - Ura! ura!
alegoria
wyliczenie - wierny, czynny i sprawny

hm... tyle znalazłam, ale to chyba nie wszystkie :)
48 4 48