Adam oszczędza na rower. Pod koniec lutego miał 36 zł.
Przez trzy następne miesiące odłożył kolejno 25% , 0,8 i Trzy czwarte stanu oszczędności z kończ poprzedniego miesiąca .

a) Ile miał pieniędzy pod koniec marca

b)Ile będzie miał pod koniec maja

1

Odpowiedzi

2009-05-12T16:10:35+02:00
A)36+36*25%=36+9=45 - miła w marcu
b)0,8=80%
45+45*0,8=45+36=81 - miłą w kwietniu
3/4=0,75=75%
81+81*0,75=81+60,75=141,75- miłą w maju