Mógłby mi to ktoś sprawdzić i poprawić błędy. Jest to opowiadanie.

Kate is telling about her first day in primmary school.
She was 5 years old. She did not want to go but mum introduced her. In school was many children, which when a bell rang they went inside. Her teacher is name was Mrs Bell. She was nice. Kate did not understand a lot of thing. Many things were for her strange. Kate remember, that this day she sang songs and clapped a lot, Mrs bell read story and she remember aqurium which it was in class.
After returning home, her dad asked her many questions. But she told him that she does not enjoy that must go to school tomorrow.


I przetłumaczyć: Jaka jest forma dojazdy? Dojazd jest autobusem. Co musimy mieć ze sobą?

3

Odpowiedzi

2009-11-18T16:59:25+01:00
Wydaje mi sie ze nie ma tu bledów:)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T16:59:29+01:00
Her teacher is name was Mrs Bell. Powinno być her teacher name is Mrs Bell. a reszta dobrze :)
2009-11-18T17:33:48+01:00

*Kate* opowiada o jej pierwszy (najpierw) dzień w *primmary* szkoła (szkolny). Ona była 5 latami stary. Ona nie potrzebowała (chcieć) żeby udawać się ale *mum* przedstawił (przedstawiony; wprowadził; wprowadzony) jej. W szkole był wiele dziecci, który kiedy dzwonek zadzwonił one udawali się wewnątrz. Jej nauczyciel jest imię (nazwa) był Mrs Dzwonka. Ona był przyjemna. *Kate* nie rozumiał wielką ilość rzeczy. Wiele rzeczy były dla jej dziwny. *Kate* pamiętają (przypominać sobie), co (żeby; który) ten dzień ona zaśpiewała śpiewy i trzasnął (trzaśnięty) wiele (wielka ilość; dużo), Mrs dzwonka czytać (przeczytał; przeczytany) historia i ona pamiętają (przypominać sobie) *aqurium* który to było w klasie. Po zwracaniu domowy (dom), jej *dad* zapytał jej wiele pytania (zagadnienie). Ale ona powiadała (opowiedział) jemu co (żeby; który) ona nie cieszy się który musi iść do szkoła (szkolny) jutro.