Odpowiedzi

2009-11-18T17:10:56+01:00
Rodzajem wyrażania niezadowolenia obywateli jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Jest to celowe i świadome niestosowanie się do określonych przepisów prawa, które według obywatela w rażący sposób naruszają normy sprawiedliwości, ograniczają wolność irówność obywateli lub są uznane za absurdalne.
aby takie postępowanie mogło zostać uznane za uzasadnione, muszą być spełnione określone warunki. Obywatalskie nieposłuszeństwo:
-musi być podejmowane w imię wyzszych wartości,
-nie może dotyczyć interesów osobistych,
- nie może być podejmowane z użyciem przemocy,
- musi zakładać gotowość do poniesienia kary za swoje postępowanie.
2 5 2