Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • nula
  • Początkujący
2009-11-18T17:09:06+01:00
Zalety gospodarki rynkowej:
· tendencje do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych,
· efektywny system motywacji,
· duża innowacyjność gospodarki,
· dyscyplina finansowa przedsiębiorstw,
· tendencja do samodzielnego ustalania się ceny rynkowej,
· duża elastyczność gospodarki,
· dobre zaopatrzenie sklepów.

No a wady: to chyba można to uznać jak wady:
odkryła olbrzymie możliwości i siły rozwoju przedsiębiorczości
i indywidualnej inicjatywy gospodarczej oraz chęć dążenia przez jednostki do samodzielnej poprawy sytuacji materialnej bez oglądania się na państwo,no i te zmiany towarzyszące wprwadzeniu gospodarki rynkowej chodzi o zmianę sytuacji zewnętrznej, np. likwidacja RWPG
(co wiązało się z utratą tradycyjnych rynków zbytu) oraz zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego
w krajach rozwiniętych (ograniczenie możliwości eksportu polskich wyrobów i usług, wzmożona ekspansja towarów zagranicznych na rynek Polski, niezrównoważona wymiana w handlu zagranicznym).
1 3 1