Odpowiedzi

2009-11-19T12:51:53+01:00
Wsparcie przedsiebiorstw:
- pożyczki na tworzenie nowych przedsiębiorstw
- zwolnienia z podatków w pierszym etapie działalności
- ułatwienia biurokratyczne w tworzeniu nowego przedsieborstwa

wsparcie bezrobotnych
- szkolenie i przewalifikowywanie oraz zasiłki szkoleniowe
- prace interwencyjne i aktywizacja zawodowa absolwentów
- roboty publiczne
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T15:34:06+01:00
Wsparcie Przedsiębiorców może być np.
-dotacje Uni Europejskiej
-zniżenie składek
-kontakty międzynarodowe

dla bezrobotnych:
-utworzenie nowych miejsc pracy,
-zagwarantowanie godziwych zarobków
-zasiłki socjalne
-szkolenie / kursy
25 3 25