Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T17:07:24+01:00
-problemy komunikacyjne(zbytnie zagęszczenie ruchu ''korki'')
-problemy z wodą i z odprowadzaniem dużej ilości ścieków
-problemy z gromadzeniem i utylizacją śmieci,wzrost powierzchni
śmietnisk
-zwiększenie hałasu
-rozpowszechnianie chorób cywilizacyjnych
-wzrost liczby bezdomnych
-zmniejszenie powierzchni gruntów zielonych
-pogłębianie się różnic cywilizacyjnych(biedni i bogaci)
-wzrost przestępczości i patologii
-anonimowość przyczyniająca się do znieczulicy społecznej
-zmiana modelu rodziny
-spadek poczucia bezpieczeństwa