Odpowiedzi

2009-11-18T17:12:48+01:00
Wypowiedzenie - komunikat językowy wyrażony zespołem wyrazów powiązanych logicznie i gramatycznie lub jednym wyrazem


Zdanie - oznacza wypowiedzenie służące do zakomunikowania jakiejś treści.


Równoważnik zdania -to wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania

Zdanie pojedyncze - wypowiedź zawierająca tylko jedno orzeczenie

Zdanie pojedyncze nierozwinięte - zawiera podmiot i orzeczenie lub tylko orzeczenie


zdanie pojedynce rozwinięte - zawiera przynajmniej jedno określenie orzeczenia lub podmiotu


zdanie złożone współrzędnie - nie określają się wzajemnie. Jedno zdanie składniowe nie wynika z treści drugiego i może istnieć osobno

zdanie podrzędnie złożone-jedno ze zdań składowych (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania nadrzędnego) i nie może bez niego zaistnieć

2009-11-18T17:16:17+01:00
Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację.

Zdanie jest krótkie wypracowanie które zawiera to czasowniki,rzeczowniki,przymiotniki...

Równoważnik zdania to wyrazy lub grupy wyrazów


zdanie pojedyncze-wypowiedź zawierająca tylko jedno orzeczenie

Zdanie pojedyncze nierozwinięte - zawiera podmiot i orzeczenie lub tylko orzeczenie

zdanie pojedynce rozwinięte - zawiera przynajmniej jedno określenie orzeczenia lub podmiotu

zdanie złożone współrzędnie to takie w którym zdanie składniowe nie wynika z treści drugiego i może istnieć osobno


zdanie złożone podrzędnie to takie w którym jedno ze zdań składowych (zdanie podrzędne) wynika z drugie