Odpowiedzi

2009-11-18T17:07:15+01:00
Rtykuły henrykowskie;rodzaj stałej ustawy zasadniczej zaprzysięganej przez wszystkich nowo
2 3 2
2009-11-18T17:07:37+01:00
Artykuły Henrykowskie
zawierały prawa i przywileje szlachecie.
pacta conventa
zawierały osobiste obietnice władcy.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:07:24+01:00
ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE :
- politykę wewnętrzną i zagraniczną poddawały kontroli sejmu,
- zabraniały królowi podejmowania istotnych decyzji politycznych bez zgody senatorów przebywających na dworze królewskim,
- narzucały zależność monarchy od praw Rzeczypospolitej, czyli od szlachty, która te prawa sporządzała, - gwarantowały szlachcie zachowanie przywilejów,
- określały zasady ustroju i prawa Rzeczypospolitej,
- nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego co dwa lata na okres 6 tygodni,
- król na stałe miał przy swoim boku radę doradczą złożoną z szesnastu senatorów (tak zwanych rezydentów),
- nie pozwalały na używanie tytułu dziedzicznego; król miał być wybierany tylko poprzez wolną elekcję,

- obywatele mieli prawo do wolności wyznania (przysięga na przestrzeganie postanowień konfederacji warszawskiej)
- zezwalały na wypowiedzenie królowi posłuszeństwa (rokosz), w wypadku łamania przez niego przywilejów szlacheckich.
PACTA CONVENTA :
- łożenia co roku na potrzeby Polski 450 tysięcy złotych ze swoich własnych zasobów
- wysłania na Bałtyk floty francuskiej
- odbudowy floty polskiej
- stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów
- odrestaurowanie Akademii Krakowskiej

- kształcenia młodzieży polskiej w Paryżu
- spłaty długów Zygmunta Augusta
- utrzymywania przymierza polsko-francuskiego
- sprowadzenia kilku tysięcy piechoty przeciw Iwanowi Groźnemu
- sprowadzenia uczonych z zagranicy do Akademii Krakowskiej
4 4 4